Romantiken

Romantikens epok
Denna epok tycks ha ett helt annat tänk än den föregående epoken som var upplysningen. Det sägs att romantikens epok började under 18