De viktiga efterforskningarna

Oavsett vilken typ av bok man vill skriva är det viktigt att göra ordentliga efterforskningar om det man tänker behandla. Till och med en romantisk roman kan behöva en hel del faktakontroller och förberedelser då man kanske hade tänkt låta handlingen utspela sig i en berömd stad eller berätta om en person med psykisk ohälsa. För att läsaren ska kunna ta författaren på allvar gäller det att det är vid Eiffeltornet kärleksparet möts vid och inte Trump Tower om romanen utspelar sig i Paris. I de fall protagonisten hör röster i huvudet lider han eller hon av schizofreni och ingenting annat.

Ännu hårdare blir kraven på efterforskningar om man hade tänkt skriva en faktabok om historia, verkliga personer eller företagsvärlden. Här gäller det verkligen att veta vad man talar om, och som tur är finns det ett antal tillvägagångssätt som man med fördel kan använda. Saker som bibliotek, internet och gedigna marknadsundersökningar kan alla vara extremt hjälpsamma verktyg. I kombination med kritiskt tänkande och förmågan att se saker ur olika perspektiv kan man uppnå mycket goda resultat.

Kill your darlings

Inom journalistiken talar man ibland om ”Kill your darlings”, ”Döda dina älsklingar”, och det innebär den svåra och ibland ångestframkallande processen att utesluta saker ur sin egen text som man har blivit mycket förtjust i. Låt säga att man skriver om drottning Marie Antoinette och att man planerar ett kapitel om hennes berömda citat ”Låt dem äta kakor”. När det sedan visar sig att hon inte alls hade sagt så och kontexten inte handlade om att folket inte hade bröd att äta kan det vara oerhört svårt att låta bli att använda citatet i alla fall. Då är det dags att döda sina älsklingar!

Källkritik är en av de viktigaste men också svåraste delarna i efterforskningsarbetet då det är lätt att hitta massor med information, men svårt att sålla bland vad som är korrekt eller inte.

Att granska källan innebär att man tar reda på så mycket som möjligt om vem som har skrivit informationen och i vilket sammanhang. Även kulturen och samhället man skriver om påverkar hur korrekt informationen är. Om man till exempel vill skriva om självmord i dagens Grekland måste man ta med den ortodoxa kyrkans inställning till det. Eftersom det är en stor synd att ta livet av sig brukar präster inte utföra begravningar för dem som bragt sig själva om livet. Många läkare föredrar därför gärna frasen ”naturliga orsaker” som dödsorsak för att de anhöriga ska kunna arrangera en jordfästning. Det innebär i sin tur att den som forskar i ämnet omöjligen kan få ordentlig koll på självmordsstatistiken i landet och därmed endast kan uppge mycket bristfälliga resultat. Efterforskningar kan vara både roliga och givande, men det gäller att hålla huvudet kallt och göra ett grundligt arbete.