Gör bra bokresearch

För att kunna skriva en bok behöver du, givetvis, vara bra på att skriva. Men du behöver också kunna göra research: leta och värdera fakta. Det här är viktigt för att boken du skriver ska upplevas sann, även om det är en fiktiv berättelse.

Lokalisera information

En av de grundläggande saker du behöver kunna är att hitta lokal och tidsavgränsad information. Om du till exempel skriver en bok om någon som har dött i Uppsala kanske du behöver googla på priser på begravningsbyrå i Uppsala? och sen stämma av det mot ett prisindex. Hur skiljer sig dagens krona från den för säg 50 år sen och hur påverkar det aktuella priser på begravningsbyrå i Uppsala? Om du inte får det rätt kan din story tappa i trovärdighet. I det här fallet kan det också vara värt att ta kontakt direkt med Lova begravningsbyrå och prata med dem för att få veta mer om hur en begravning i Uppsala går till. Vilka kyrkor finns och hur går en begravningsgudstjänst till? Är det prisskillnader mellan en borgerlig och en kyrklig begravning?

Använd öppna källor

Det finns väldigt mycket information att ta del av online och på bibliotek som du kan använda till att göra research. Google Maps är ett bra verktyg för miljöbeskrivningar. Använd satellitfunktionen och beskriv vad du själv ser. Hos SMHI kan du hitta historiska väderdata för att till exempel veta om det var snö vid en viss tidpunkt på en viss plats. Du kan även använda dig av muséer. Författaren Niklas Natt och Dag, som är mest känd för sin romansvit om 1700-talets Stockholm, studerade bland annat gamla tavlor för att få full koll på hur staden hängde ihop förr i tiden.

Kill your darlings

Som med allt skrivande är det minst lika viktigt att veta vad du ska välja bort som vad som ska vara med. I det fall du inte lyckas researcha fram ett visst fakta är det oftast bättre att skriva om. Hellre att då anpassa skrivandet än att ange något som kan visa sig vara felaktigt.