Layout av text och omslag

Layoutarens jobb

När korrekturläsaren gjort sitt jobb och boken är färdig för tryck, ja då är det layoutarens eller en grafisk formgivare som det också kallas tur att ta över. Ofta har layoutaren ett eget företag som bokförlaget anlitar, för den personen kanske även layoutar affischer eller andra trycksaker. Vanligaste programmet en layoutare arbetar i är inDesign där man sätter både text och omslag, ett annat program de också brukar använda är Photoshop, där sysslar man med bildhantering. Tillsammans med författaren och förlagsredaktören bestämmer man ett lämpligt bokomslag och hur texten i boken ska se ut, teckenstorlek och typsnitt. Detta är beroende på vad det är för slags bok, om det till exempel ska vara en lättläst bok, ja då finns det passande typsnitt för det och då bör även teckenstorleken vara större än i en roman. Det finns numera många olika slags omslag, hårt, eller mjukt som pocketvariant. Ett omslag som blir mer och mer vanligt är det som kallas ”danskt band”, ett mjukt omslag som är stabilare än pocketvarianten och sidorna är invikta, där finns det ofta en bild och en presentation av författaren. Lite om handlingen, förlaget som gett ut boken och vem som gjort layouten, tryckeriets namn och det viktiga ISBN-numret, som är bokens identitet.