Översättare

När en bok ska ges ut på flera olika språk spelar givetvis översättaren en central roll. Det är översättarens tolkning av originaltexten som kommer vara avgörande för hur boken tas emot av den nya läsarmålgruppen. Allt kan inte översättas direkt från ett språk till ett annat, resultatet kan då ofta bli obegripligt, istället måste då översättaren ha huvudet på skaft och fundera på vilken motsvarighet exempelvis ett talesätt, en ordvits eller ett slangord har i målspråket. Olika översättare kan ha olika tolkningar, vilket gör att två olika översättningar av samma bok, gjorda av två olika översättare, kan ge läsaren helt olika upplevelser. Även om en översättare inte skapar något nytt, gör detta ändå översättning till ett väldigt kreativt yrke, fast många kanske inte tänker på det som ett sådant.

Om man vill bli översättare kan man gå särskilda utbildningar på högskola eller universitet, men det är inte nödvändigt. Det viktigaste för att bli en bra översättare är att man, förutom att vara en duktig skribent och bemästra de språk man arbetar med, också är allmänbildad och öppen för att lära sig nya saker och ta in ny information, vilket är en fördel även inom många andra yrken. Att gå kurser och kortare utbildningar som exempelvis hos kan därför vara en bra idé oavsett vad man jobbar med. Många översättare väljer ett visst område att specialisera sig inom beroende på vad de är särskilt intresserade av och kan mycket om. Det vanligaste är att man bara översätter texter till sitt modersmål eftersom det då är enklast att få översättningen att låta naturlig.

Hur själva översättningsprocessen går till ser olika ut från översättare till översättare, men det krävs ofta en hel del förberedelser. Vanligtvis börjar man med att läsa boken man jobbar med och bekanta sig med vad den handlar om. Sedan börjar man göra research, och exempelvis läsa på om författaren och dennes stil, så att man på ett så bra sätt som möjligt kan överföra den till det språk man översätter boken till. Att ta reda på saker som var och när boken skrevs, vad författaren skrivit tidigare, var han eller hon kommer ifrån och i vilken miljö han eller hon skrev boken kan också hjälpa till att göra översättningen så korrekt som möjligt. Och om man till exempel översätter en deckare kan det även underlätta att lära sig mer om sådant som har med polisarbete att göra, och så vidare. Det kan ta väldigt lång tid att färdigställa en översättning av en bok eftersom man ofta kan stöta på sådant som är svårt att översätta och eftersom man måste vara noga med att allt är korrekt, men det kan det vara värt för att en bra bok ska kunna läsas av så många som möjligt!