Självhjälpsböcker

Ett mycket populär genre inom litteratur är självhjälpsböcker. En självhjälpsbok är ofta en populärvetenskaplig bok som på olika sätt erbjuder råd och fakta kring ämnen som ledarskap, relationer, personlighet och företagande.

Personlig utveckling

Grunden i självhjälpsböcker är ofta någon slags personlig utveckling eller utveckling av ett projekt. Det är vanligt att självhjälpsböcker fokuserar på vilka slags personligheter som det finns och hur de olika personlighetstyperna hanterar olika problem. Genom att läsa självhjälpsböcker får då läsaren både insikt om sitt eget handlande, men också verktyg för att förstå andra människor. Många böcker skrivs utifrån företag och arbetsplatser: för att ge människor kunskap som ska underlätta kommunikation och ledarskap på jobbet.

Ledarskap

Då målet med många självhjälpsböcker är kommunikation och arbetsplatser är ledarskap ett återkommande ämne – oavsett om det handlar om att vara chef, effektivisera en organisation eller starta ett eget företag. För många kan en självhjälpsbok vara en god hjälp för att utvecklas som chef, men personer som är seriösa i sitt ledarskap eller om de vill göra karriär, är det alltid bättre att också investera i en ledarskapsutbildning, som hos mgruppen. En självhjälpsbok ger en aptitretare och goda råd, medan en ledarskapsutbildning ger en fördjupad kunskap.

De finns många självhjälpsböcker som handlar om att driva företag eller projekt. Vissa böcker har ett fokus på hur man kan effektivisera sin tid och lära sig att lägga tid på det som ger resultat; andra böcker ger en allmän hjälp för vad man bör tänka på då man startar ett företag – boken kan bli en lista att utgå ifrån.

Idag är det populärt med självhjälpsböcker om marknadsföring och att driva företag online, då det är ett slags företagande som växer. Det finns också en uppsjö av böcker om hur man blir författare, skriver olika genrer, samt förbättrar dialog och berättelse.

De flesta självhjälpsböcker handlar om kommunikation och interaktiv människor emellan på något sätt, då vi alla lever i olika relation, både privat och på jobbet, som påverkar våra liv. Många böcker tar upp relationer utifrån en särskild aspekt; som chef, arbetstagare, i en parrelation eller som singel; relationer till vänner och inom familjen. Självhjälpsböcker om relationer är mycket populära då många kan tycka att det är lättare att läsa en bok, än att behöva samtal med en psykoterapeut eller någon annan professionell. De flesta böcker brukar uppmana sina läsare att ta emot professionell hjälp om de lever i destruktiva relationer, men för många kan steget kännas mycket långt och då kan en självhjälpsbok – med mycket igenkänning – vara ett första steg för att våga be om hjälp.

Många författare som skriver självhjälpsböcker håller också föredrag om sitt ämne och blir efter ett tag kända och uppskattade personer. Det är dock viktigt att ha i tanken att självhjälpsböcker ofta kan förenkla komplicerad fakta och bör läsas som populärvetenskap, inte djuplodande faktaböcker.