Renässansen

Om renässansens epok

När vi kommer in i renässansens epok berättas det mycket från antiken, även den berättarteknik som författarna använde då lever fortfarande kvar. I denna epok ska man skriva om människor som är högt uppsatta i samhället och om de som är viljestarka. Renässansen efterträdde medeltidens epok och hade sin begynnelse i Florens, Italien redan i sluten av 1300-talet, men dess tidpunkt är olika i Europa. Så någonstans mellan 1300-1700-talet börjar epoken, beroende på var i Europa man befinner sig. Författaren Cervantes bok ”Don Quijote” sägs vara en av de första romanerna av detta slag som utkom i Europa. Berättelsen tar upp en fattig adelsmans liv, han gav sig ut i världen med sin vapendragare, han ville hitta sin stora kärlek. Detta var typisk litteratur under renässansens epok, då det skulle berättas om betydelsefulla personer som hade en egen vilja. Riddare och adelsmän var vanligt förekommande i litteraturen under denna epok, och givetvis skulle adelsmannen hitta sin stora kärlek i en vacker adelsdam. En annan författare som fick sitt genombrott under renässansen var William Shakespeare, som levde 1564-1616, han var dramatiker, skådespelare och poet från England. Många betraktar honom som den största dramatikern i världen. Han har skrivit många kända pjäser som: Romeo och Julia, där två ungdomar blir kära i varandra, men tyvärr är inte deras kärlek accepterad. Alla hans pjäser är mycket nedbrytande och sorgliga.

Inflytande på skrivandet under renässansen

Ludvig XIV, den dåvarande franske kungen, hade stor påverkan hur litteraturen skulle skrivas. Han ville att författarna skulle skriva sina verk på ett vårdat språk, och satte upp strama regler hur författarna måste skriva, att skriva en bok med humor i till exempel var inte tillåtet. När det gäller själva språket ville han att det skulle skrivas tydligt och det fick inte handla om personer som hade låg ställning i samhället, utan det var aden som man skulle skriva om.

Vad står renässansen för?

Själva ordet renässans står för pånyttfödelse och det härstammar från antiken där man också brukade blanda de kristna värderingar man hade och med olika symboler. Renässansens kännetecken på litteratur återkom med de tankar som fanns på antiken. Under renässansen är det människan som står i centrum, man ska vara nyfiken och gärna ge sig ut på äventyr för att hitta nya vyer. Nu plötsligt börjar naturen ha stor betydelse, och även vetenskapen. Man började tänka och tro på hur samhället skulle utvecklas. När det gäller kyrkan fick den nu inte lika stor betydelse som den hade förut, detta i förmån för vetenskapen. När det gäller samhället blev det en stor förbättring inom handeln, politiken och ekonomin blev bättre, detta gäller nu i Italien. När det gäller människorna ville de nu få större självkänsla och lära känna världen, det intellektuella började också ses som en fördel. Utbildning började ta fart och man ville vara humanist.