Realismen

Vad symboliserar realismens epok?

Här beskriver författarna hur personers sociala vardag är och personskildringarna är mycket trovärdiga. När det gäller olika människoöden de skriver om handlar det i stort sätt alltid om olika orättvisor som finns i samhället. Författarna vill också beskriva hur de enskilda individerna påverkats av både historiska och de sociala omständigheter som föreligger. Under denna epok hände det även mycket i samhället, slaveriet avskaffas i de länder som hade det, tekniken gick framåt och kvinnorna började få ett mer rättvist liv och mer att säga till om. Exakt hur länge epoken varade vet man inte, men troligtvis varade den mellan 1830-1860 och även i dag bygger de flesta böcker på just denna epok. Det tros att realismens epok inom litteraturen härstammar från England. Under denna tid började också romaner att bli följetonger. Under realismen var det mest medelklassen som läste litteratur. De fattiga hade varken kunskap eller råd att köpa sig böcker. Författarna hade strama regler att följa när de skrev sina böcker, och det innebar att verken skulle vara lättlästa, spännande och karaktärerna skulle antingen vara hjältar, bovar, naturliga, helst inte något mitt emellan. Inga otäcka berättelser fick förekomma, detta eftersom böckerna skulle passa hela familjen.