Litteratur som förändrat världen

Det finns skönlitteratur som kanske inte förändrat världen totalt, men åtminstone gett den en rejäl knuff. Samtidigt finns det verk av tidiga forskare som inte alltid blev trodda av sin omgivning.

Galileo Galilei gav 1632 ut ett verk där han helt riktigt förklarade att jorden rör sig runt sin sol, något han fick ta tillbaka när katolska kyrkan ställde honom inför inkvisitionstribunalen. Andra viktiga verk är till exempel när Isaac Newton beskriver tyngdlagen och Albert Einsteins relativitetsteori. Dessa är rent vetenskapliga verk, men det finns också gott om annan litteratur som påverkat den värld vi lever i.

Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha

Miguel de Cervantes skrev denna roman i två delar år 1605 och 1615. Romanen anses som den första moderna romanen och handlar om Don Quijote som läst lite för många riddarromaner och tror att han själv är en berömd sådan. Vid sin sida har han fattigbonden Sancho Panza som tror att han ska få titeln guvernör, eller greve, som tack för sin tjänst. Historien är både dråplig och dubbelbottnad och driver med dåtidens riddarromaner, samtidigt som romanen skildrar bland annat det religiösa förtrycket i landet. Boken kan läsas som en ren äventyrsroman och håller än idag. Ett tips för den som hellre lyssnar än läser. Det finns ljudböcker som tillhandahåller klassiker för den som är intresserad. Miguel de Cervantes rankas i klass med författare som Kafka, Proust och Joyce.

Onkel Toms stuga

Den här boken skrevs år 1852 av Harriet Beecher Stowe. Den var sin tids mest populära litterära verk, Bibeln undantagen. och behåller fortfarande sin plats som världens andra mest sålda verk. Onkel Tom skildras i boken som sin husbondes lojale och gode tjänare, trots våld, grymheter och misshandel. Vi får också följa Eliza och George som flyr till Amerikas nordstater. Boken skildrar slaveriet sett genom de svartas ögon. Trots att viss kritik yttrat att boken skildrar svarta på ett stereotypt sätt, såg boken ändå till att slaveriet avskaffades. Författaren Harriet Beecher Stowe var lärare och motståndare till slaveriet.

Tyst vår

Nu till något helt annat än män som slåss mot väderkvarnar eller utstår slaveriets grymheter. Rachel Carson skrev Tyst vår år 1963. Som marinbiolog och fiskeriintendent i USA lyckades hon väcka opinion bland en befolkning som redan sett de skadeverkningar biocider från jordbruket haft på fåglar och fiskar. Carson menade att miljögifterna var ett hot mot djurlivet som sådant. Industrier som tillverkade kemisk-tekniska preparat angrep boken Tyst vår, men boken ledde ändå till ett förbud mot DDT. Carsons bok utgjorde startskottet för den moderna och globala miljödebatt som pågår idag.

Några till

Förutom axplocket ovan finns naturligtvis många fler böcker som bidragit till hur litteraturen utvecklats, vårt tankesätt eller hur vi ser på världen idag. Charles Darwin gjorde sitt med sina teorier i Om arternas uppkomst år 1859 och Pavlovs hundar revolutionerade psykologin. Därtill har vi klassiska verk som Homeros Iliaden som skildrar det sista året av det trojanska kriget och Odysséen där vi får följa Odysseus äventyr på sin hemfärd från Troja. Böckerna är skrivna på vers och är bland de tidigaste grekiska litterära verken. Fredrika Bremer skrev om Hertha som vägrade bli bortgift och kämpade mot ett förmynderi. Boken ledde till debatt om ogifta kvinnors rätt att bli myndiga, vilket beslutades år 1851. Självklart finns det mycket mera litteratur som påverkat vår värld, hur vi lever och ser på den idag.