Klassisk svensk litteratur

Till den klassiska svenska litteraturen hör böcker av Selma Lagerlöf och August Strindberg som båda är födda på 1800-talet och nådde stora framgångar med sitt författarskap. Selma Lagerlöf var den första kvinnan som blev invald i Svenska Akademien och även den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur.

Flera av de svenska klassikerna utspelar sig i dåtidens miljö vilket ger dagens människor en insikt om levnadsvillkor förr och hur det såg ut på landsbygden och i städerna. Flera av böckerna är spännande och ger en härlig verklighetsflykt under några timmar, men får oss också att fundera över livet och vad som är viktigt. Vid en begravning kan till exempel en vacker och insiktsfull text läsas upp för att sprida en känsla eller ett budskap som den bortgångna hade velat förmedla. I samband med en begravning är det mycket praktiskt som ska ordnas och genom att ta hjälp av en professionell begravningsbyrå går allting smidigare och du kan lägga kraft på sorgearbetet istället. Besök gärna webbplatsen lavendla.se där du hittar mer information om vilken hjälp du kan få i samband med begravning av en anhörig.

Allmänbildning att ha läst klassisk litteratur

Att ha läst några av de svenska klassiska författarna anses höra till allmänbildningen och det finns exempel på när politiker får stå till svars för att de inte har tillräcklig litterär bildning. Under en partiledarutfrågning svarade Kristdemokraternas partiledare fel på alla frågor om vilken författare som har skrivit några av de mest kända verken i svensk litteraturhistoria. Bland annat visste hon inte att det var Selma Lagerlöf som hade skrivit Gösta Berglings saga.

Att en svensk politiker inte känner till klassisk svensk litteratur kanske egentligen inte borde vara förvånande eftersom humaniora sällan är något som partierna lyfter fram som en viktig politisk fråga i debatten. Istället är det för det mesta ekonomi, teknik, skola, vård och migration som dominerar det politiska debattklimatet.

Svenska Akademien

Den viktigaste svenska institutionen som håller liv i klassisk litteratur är Svenska Akademien vars uppgift också är att varje år utse en Nobelpristagare i litteratur. Svenska Akademien ger ut svenska klassiker med modern stavning. Några av författarna som Svenska Akademien lyfter fram är Elin Wägner och Eyvind Johnson och på deras hemsida finns fler kända svenska författare vars texter även går att ladda ner i pdf-format.

Om du tycker om att läsa men har svårt att ta till dig den klassiska litteraturen kan du börja med att läsa kortare texter och böcker som har anpassats med en modern stavning. På biblioteken finns böckerna lättillgängliga utan kostnad och ibland går de även att få tag på i ljudboksform för den som trivs bättre med att lyssna på en bok. Med en ljudbok kan du lyssna även när du diskar eller tar en promenad.