Faktaböcker

Vad är faktalitteratur?

När det gäller facklitteratur så är det böcker som grundar sig på fakta och de brukar vara ett visst områden man skriver om, kanske om olika områden inom medicin, fysik, kemi eller många andra. Facklitteratur används ofta i studier i alla slag både från grundskolan upp till högre studier på högskola och universitet. De författare som skriver dessa böcker måste behärska ämnet ordentligt, de har ofta studerat på hög nivå inom området och vet hur de ska lägga upp boken på ett pedagogiskt sätt. Här gäller det att inga faktafel får förekomma och att noggrann research görs. Här kollar även din förlagsredaktör upp att fakta stämmer. Det ska även finnas länkar med, där läsaren kan få mer information om det författaren skriver om, även hänvisningar till den information man skrivit om måste förekomma. Det vi skrivit om biografier och självbiografier ingår i genren facklitteratur, och böcker om olika djur, sjukdomar tillhör också detta område. Facklitteratur är till exempel en stor del på ett bibliotek, här kan du hitta det mesta om det du vill lära dig, som till exempel om olika aktiviteter eller sporter. Vill du börja spela Dart hittar du garanterat ett flertal böcker om det på ditt bibliotek. Ska du köpa ett djur, ja då finns det även många olika böcker att läsa om hur du ska uppfostra djur och om deras beteende

Andra sorters faktaböcker

Även andra faktaböcker finns och det är när en författare skriver om något han eller hon varit med om, kanske ett krig eller denne jobbat inom ett speciellt område, då är det utifrån författarens perspektiv du läser och det är han eller hennes upplevelser det berättas om, här är upp till läsaren att själv känna om de kan ta de upplysningarna som sanna eller inte. Det finns ofta flera författare som jobbat inom samma område, men som inte har samma syn på det de upplevt. Alla upplever saker på olika sätt och ser saker med olika ögon, här är inget rätt eller fel.

Exempel på facklitteratur

Inom facklitteraturen finns många områden, det kan vara journaler av olika slag, sjukjournaler som det finns om dig är sådana, där dokumenteras fakta om dina sjukdomar, mediciner och annat av vikt som sparas på datorer, numera kan du även ta del av dina journalanteckningar om dina sjukhusbesök eller besök hos andra sjukvårdsinrättningar. Biografier ingår i facklitteraturen, läroböcker, tekniska anteckningar, manualer som talar om hur du ska använda vissa apparater. Även olika reseskildringar, diverse ritningar och olika sorters dokumentationer ingår i facklitteraturen. Ja, även tidskrifter och det finns tidskrifter om det mesta, från bilar till hur du lyckas med aktier.